Vyhľadať
Close this search box.

Je nevyhnutná radikalizácia témy ochrany životného prostredia?

Ochrana životného prostredia je významným a neoddeliteľným aspektom súčasného sveta. Zhoršujúci sa stav klímy, úbytok biodiverzity, kontaminácia vôd a pôdy vyvolali naliehavú potrebu zmeniť náš prístup k environmentálnemu prostrediu. V tejto súvislosti sa čoraz viac vynára otázka, akým spôsobom sa o tieto ciele zasadzovať. Aké sú potenciálne výsledky radikalizácie v takej životne dôležitej oblasti ako […]

Národné parky – naša pýcha či hanba?

Naše národné parky sú dlhodobo centrom stretu záujmov ochrany prírody, hospodárskeho využitia lesov a turistického ruchu. Asi najväčším rozporom sú rozdielne ciele ochrany prírody a lesného hospodárstva, ako aj tlak intenzívneho turizmu na chránené územia. Túto situáciu sťažuje aj vysoký podiel súkromného vlastníctva v národných parkoch. Nezanedbateľnou skutočnosťou je i nedostatok financií v tejto oblasti, […]

Pôda a lesy

Na Slovensku sa dnes ekologicky hospodári len asi na desatine pôdy. Nešetrné intenzívne poľnohospodárstvo spôsobuje pôdnu eróziu. Vietor alebo voda pôdu nenávratne odnesie, znižuje sa úrodnosť a krajina stráca potravinovú sebestačnosť.

Slovensko zálohuje

Slovensko zálohuje Milí diváci a fanúšikovia regionálnych novín MY, od prvého januára tohto roku začalo aj na Slovensku oficiálne zálohovanie PET fliaš a nápojových plechoviek. Po rokoch, kedy sa o tomto systéme hovorilo, sa stal skutočnosťou. Obaly z nápojov prestali byť obyčajným odpadom, dnes je z nich cenný materiál, ktorého recyklácia má zmysel. Množstvo vyzbieraných […]

Slovenské predsedníctvo v Dunajskej stratégii

Rieka Dunaj, ako aj dunajský región, predstavujú v rámci Európskej únie osobitný fenomén. Špecifickým rysom Dunajskej stratégie je, že zahŕňa členské štáty Európskej únie, ako aj krajiny, ktoré nie sú jej členmi. Táto skutočnosť poskytuje príležitosť posilniť procesy európskej integrácie, a tak zvýšiť celkovú stabilitu v Európe. Slovensko má za sebou ročné predsedníctvo v Dunajskej […]

Ekológia v stavebníctve

Ochrana životného prostredia, trvalá udržateľnosť, ekológia – to sú témy, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje stále viac aj na celosvetovej úrovni. Odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline riešia, vyučujú a odporúčajú najnovšie výsledky výskumov a praxe. V sektore stavebníctva a architektúry majú názor, dáta aj argumenty, ktoré vám detailnejšie priblížia súčasný aj budúci stav dopravy a ekológie prostredia.  Alternatívne stavebné […]

Zelená energia a jej budúcnosť na Slovensku

Ochrana životného prostredia a trvalo udržateľné hospodárstvo závisí vo veľkej miere od výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Ako prebieha tvorba zelenej energie na Slovensku, musíme za jej odber platiť viac? Ako sa vyrovnávame s prechodom na využívanie obnoviteľných zdrojov, čo to znamená v rámci konkrétnych projektov a investičných zámerov? Aké prínosy či hrozby to prináša […]

Kam kráčaš Demänovská dolina?

Aká je budúcnosť Demänovskej doliny? O tejto horúcej téme sme pripravili diskusiu. O téme diskutujÚ: Erika Jurinová – predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Igor Rattaj – predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Tatry Mountain Resorts Richard Bros – zástupca starostky obce Demänová 17. jún 2021 fotogaléria Previous Next mediálne výstupy partner diskusie Mohlo by vás zaujať