Vyhľadať
Close this search box.

Duševné zdravie – veľká téma súčasnosti

Projekt s podtitulom Závislí na zdraví sa aj tento rok pokúša pomenovať problémy ľudí so závislosťami, ale aj poskytnúť zmysluplný návod na zmenu. V jeho druhom ročníku sa opäť konal celoslovenský prieskum, kde odpovedalo na otázky týkajúce sa rôznych druhov závislostí viac ako 21-tisíc respondentov, čo prinieslo množstvo dát. Okrem toho pripravujeme diskusie s odborníkmi […]

Je náročná práca opatrovateľa na Slovensku na hrane zákona?

Opatrovateľská starostlivosť je v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou spoločnosti. Prejavuje sa najmä pri starších občanoch, ktorí potrebujú špeciálnu starostlivosť a podporu, aby mohli viesť dôstojný a kvalitný život. V mnohých prípadoch sa však o svojich najbližších starajú ich rodinní príslušníci, bez nároku na odmenu, a tým vlastne zastupujú štát. Medzi hlavné výzvy, ktoré treba riešiť, patrí […]

Kam sa uberá slovenská zahraničná politika?

Čo mohli predošlé vlády za posledné tri roky spraviť inak smerom k zahraničiu? Je Slovensko transferovou krajinou pre migrantov z tretích krajín? Ako by sme mali pristupovať k vyzbrojovaniu našej krajiny?

Sme svedkami toho, ako to na Slovensku nefunguje?

Od vstupu do Európskej únie Slovensko využíva finančné prostriedky z jej fondov, ktoré sú dôležitým nástrojom pre ekonomický rast, modernizáciu a lepšiu kvalitu života u nás. Pomáhajú zvyšovať konkurencieschopnosť krajiny, zlepšovať infraštruktúru a podporovať udržateľný rozvoj. Napriek týmto významným prínosom, existujú aj výzvy a problémy. Patrí medzi ne byrokracia spojená s prijímaním a spravovaním eurofondov, […]

Sociálne istoty a význam solidarity

Pojem sociálne istoty používali a používajú politici vo svojich predvolebných kampaniach. Čo však pod týmto pojmom vidia odborníci zaoberajúci sa sociálnou, rodinnou politikou a právami detí? Dokážeme v súčasnej rýchlej dobe orientovanej na výkon už aj v základných školách reagovať na výzvy, ktoré nám prináša? O funkčných aj nefunkčných rodinách, problémoch i právach detí v […]

Postavenie žien v súčasnej spoločnosti – potrebujeme kvóty?

V indexe rodovej rovnosti Európskej únie sme sa ako členská krajina umiestnili na chvoste rebríčka, na 24. mieste, pod nami je len Rumunsko, Maďarsko a Grécko. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, ktorý index tvorí, vidí najväčšiu príležitosť, kde sa zlepšiť, v oblasti moci. Na najvyšších rozhodovacích pozíciách v politike, ekonomike aj sociálnej sfére totiž zaznamenal […]

Ovplyvňuje pitie vody naše zdravie?

Všetci vieme, že voda je základom života. Oveľa menej je však tých, ktorí berú do úvahy skutočnosť, že zloženie vody, ktorú pravidelne pijeme, má zásadný vplyv na naše zdravie. Najviac naň vplýva obsah chemických prvkov vo vode, ktorú daný človek pije, najvýznamnejšie z nich sú vápnik a horčík. Ako sú na tom slovenské regióny s […]

Perspektívna krajina – majú naše regióny šancu na reštart?

Trend nárastu podielu mestského obyvateľstva na úkor vidieckeho má globálny rozmer. V dôsledku stále veľkých rozdielov medzi slovenskými regiónmi sa stáva situácia pre niektoré oblasti takmer neperspektívna. Ani po rokoch sa nám nedarí napriek využitiu financií z Európskej únie vyrovnať rozdiely medzi našimi regiónmi. Je odstraňovanie slabých stránok regiónov efektívne? V ktorých oblastiach by mali […]