Vyhľadať
Close this search box.

Ekológia v stavebníctve

Ochrana životného prostredia, trvalá udržateľnosť, ekológia – to sú témy, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje stále viac aj na celosvetovej úrovni.

Odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline riešia, vyučujú a odporúčajú najnovšie výsledky výskumov a praxe. V sektore stavebníctva a architektúry majú názor, dáta aj argumenty, ktoré vám detailnejšie priblížia súčasný aj budúci stav dopravy a ekológie prostredia. 

Alternatívne stavebné materiály, vplyv zelených striech na budovy a iné informácie týkajúce sa nízkoenergetických a nulových budov boli ďalšími témami, o ktorých sa hovorilo na diskusii Ekológia v stavebníctve. 

O téme diskutujú:

prof. Ing. Ján Čelko, PhD. – vedúci Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva Žilinskej univerzity

doc. Ing. Dušan Jandačka, PhD. – výskumný pracovník Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva Žilinskej univerzity

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. – prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy, člen Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu Žilinskej univerzity

28. október 2021

fotogaléria

partner diskusie