Vyhľadať
Close this search box.

Je nevyhnutná radikalizácia témy ochrany životného prostredia?

Ochrana životného prostredia je významným a neoddeliteľným aspektom súčasného sveta. Zhoršujúci sa stav klímy, úbytok biodiverzity, kontaminácia vôd a pôdy vyvolali naliehavú potrebu zmeniť náš prístup k environmentálnemu prostrediu. V tejto súvislosti sa čoraz viac vynára otázka, akým spôsobom sa o tieto ciele zasadzovať. Aké sú potenciálne výsledky radikalizácie v takej životne dôležitej oblasti ako je ochrana životného prostredia a ekológia? Jej opatrenia by mali mať značný vplyv na našu planétu, priniesť zmeny v hospodárstve i životnom štýle. Na druhej strane sú hranice, za ktoré by sme pri presadzovaní svojich cieľov nemali ísť. Rozdeľuje Európska únia svojimi zelenými požiadavkami poľnohospodárov, lesníkov a na druhej strane ochranárov? Je šanca, že vláda i občania pochopia potrebu okamžitej zmeny správania?

Tomáš Orfanus – environmentálny špecialista

Milan Ovseník – predseda Únie regionálnych ztdružení vlastníkov lesov Slovenska

Róbert Dohál – predseda Poľnohospodárskeho družstva Krakovany, expert KDH na poľnohospodárstvo

23. augusta 2023

fotogaléria

partner diskusie