Vyhľadať
Close this search box.

Národné parky – naša pýcha či hanba?

Naše národné parky sú dlhodobo centrom stretu záujmov ochrany prírody, hospodárskeho využitia lesov a turistického ruchu. Asi najväčším rozporom sú rozdielne ciele ochrany prírody a lesného hospodárstva, ako aj tlak intenzívneho turizmu na chránené územia. Túto situáciu sťažuje aj vysoký podiel súkromného vlastníctva v národných parkoch. Nezanedbateľnou skutočnosťou je i nedostatok financií v tejto oblasti, ktoré sú zo strany štátu nestabilné a závislé od financií Európskej únie.

Katarína Butkovská – štátna tajomníčka, Ministerstvo životného prostredia SR,

Marek Kuchta – riaditeľ Národného parku Nízke Tatry,

Igor Rattaj – predseda predstavenstva Tatry Mountain Resorts.

4. augusta 2023

fotogaléria

partner diskusie