Vyhľadať
Close this search box.

Úloha inklúzie, ekológie a participácie v programe Erasmus+

Program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe kladie v súčasnom období dôraz na sociálnu inklúziu, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Inklúzia nemusí z hľadiska organizácií znamenať len začlenenie znevýhodnených, ale aj nadaných jednotlivcov, ktorí majú často tiež problém zaradiť sa do kolektívu. Na druhej strane – nemusia sa najviac znevýhodnení obávať, že nebudú mať možnosť zapojiť sa do programu Erasmus+? Ktoré sú hlavné témy týkajúce sa ekológie v súvislosti s týmto európskym programom na podporu vzdelávania?

Alexandra Junášková – riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC),

Adam Laták – Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport (NIVAM).

12. septembra 2023

fotogaléria

partner diskusie