Vyhľadať
Close this search box.

Slovenské predsedníctvo v Dunajskej stratégii

Rieka Dunaj, ako aj dunajský región, predstavujú v rámci Európskej únie osobitný fenomén.

Špecifickým rysom Dunajskej stratégie je, že zahŕňa členské štáty Európskej únie, ako aj krajiny, ktoré nie sú jej členmi. Táto skutočnosť poskytuje príležitosť posilniť procesy európskej integrácie, a tak zvýšiť celkovú stabilitu v Európe.

Slovensko má za sebou ročné predsedníctvo v Dunajskej stratégii. Aké boli ciele a priority nášho predsedníctva? Ako ho hodnotíme a aké sú najdôležitejšie výzvy, ktorým Dunajská stratégia v súčasnosti čelí?

Na tieto a ďalšie témy budeme hľadať odpovede v diskusii venovanej rieke Dunaj a rozvoju regiónov, ktoré na svojej ceste spája. 

O téme diskutujÚ:

Michal Blaško – národný koordinátor Dunajskej stratégie, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Robert Lichtner – koordinátor Danube Strategy Point, sekretariát Dunajskej stratégie, Viedeň

Alena Kurecová – Výskumný ústav vodného hospodárstva, Oddelenie programov a koncepcií, člen EUSDR PA 4 SK Teamu

Jaroslava Szüdi – PAC´s Support Team, EUSDR Priority Area 7, odbor európskej a medzinárodnej vednej politiky, sekcia vedy a techniky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

František Koločány – oddelenie riadenia programov nadnárodnej spolupráce, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

1. december 2021

fotogaléria

partneri diskusie